Historie|Geschichte

Historie pétanque v Chebu.

Počátky chebského pétanque lze datovat na přelom 2. a 3. tisíciletí. Pár nadšenců, inspirováno volebním turnajem v Lokti, zorganizovalo v r. 2000 turnaj u přehrady Jesenice, kterého se účastnili hráči z Chebu, Karlových Varů a Lokte. V tomto období občas zkoušeli 2-4 budoucí hráči hrát pétanque na fotbalovém plácku u divadla v Chebu. Zájemců o pétanque přibývalo a počátkem roku 2003 byl založen Oddíl pétanque jako součást TJ AGRO a následně se klub přihlásil do ČAPEK. Na jaře 2003 nabídla TJ AGRO Cheb ochotně a iniciativně využití zanedbaného prostoru ve svém areálu v Mlýnské ulici
v Chebu na vybudování 4 hřišť, ke kterému skutečně, díky nezištné pomoci nejmenovaného sponzora, došlo již v létě a bylo završeno pořádáním Velké ceny AGRO dne 20.9.2003. Turnaj se konal s účastí starosty a místostarosty města a za historický milník je třeba považovat účast hráčů PC Kolová, která byla počátkem velmi úzkých vztahů mezi kolovskými a chebskými hráči, které trvají dodnes. Dne 8.5.2004 pořádal oddíl
1. ročník Starostova jarního koulení a v létě 2005 došlo k prvním kontaktům s německými hráči, kteří se záhy stali platnými členy oddílu. Věci nabraly rychlý spád. Turnaj střídal turnaj, jak v Čechách, tak v Německu a naši členové se postupně stávali uznávanými hráči v rámci celé republiky. Dne 14.1.2010 se oddíl osamostatnil a 23 hráči byl založen PC Egrensis, 1. Česko – německý spolek pétanque (déle jen PCE). Ten byl následně řádně zaregistrován Ministerstvem vnitra pod názvem Pétanque Club Egrensis z.s. (1. česko – německý spolek pétanque).

V PCE v současné době působí 30 členů z obou stran našeho příhraničí, přičemž 21 členů má statut registrovaných hráčů ČAPEK. PCE navazuje na činnost oddílu Pétanque TJ AGRO Cheb, m.j. v pořadatelství turnajů. Již pětkrát bylo PCE vedením Českého pétanque svěřeno i pořadatelství Mistrovství ČR v pétanque smíšených dvojic. Veškeré zmíněné turnaje, včetně MČR, byly již od roku 2003 pořádané se štědrou podporou města Chebu
a byly ústředními orgány ČAPEK i širokou hráčskou veřejností hodnoceny jako zdařilé po sportovní i společenské stránce – turnaje s kvalitní hrací plochou v krásném prostředí
a komfortním zázemím včetně kvalitního občerstvení. Úspěšně zvládnutá pořadatelství zmíněných akcí dokonale prověřila a vyškolila organizačně zdatný a zkušený tým pořadatelů PCE. V roce 2018 pořídil PCE vlastními náklady přenosné uměle osvětlení.

Od roku 2003 do roku 2022 zastával funkci prezidenta Jarda Boček, obětavou práci vykonávali viceprezidenti Roman Krassa, Vláďa Hošek (výkonný tlumočník), účetní Sláva Kratochvíl, Martin Černík, Franta Šatra, Hanka Formánková, Mirka Jindráčková a již zesnulý Jarda Kraus. V roce 2022 se stal prezidentem Pepa Smitek, viceprezidentem Roman Krassa a Petr Babej. Obětavých a zdatných členů však v oddílu bylo daleko více.
Na tomto místě je třeba zmínit i práci Zbyňka Syrovátky, prezidenta TJ AGRO, který od prvopočátku umožnil užívání areálu TJ AGRO, domovské centrále PC Egrensis, naším spolkem. Tréninky a interní turnaje pořádáme právě tam, celostátní turnaje a mistrovství republiky, díky městu Cheb, v areálu Krajinky v Poohří, v Německu lze trénovat
i v Marktredwitz.