Úvodní stránka

Vítejte na webu občanského sdružení Pétanque Club Egrensis
(1. česko – německý spolek pétanque).

Pétanque Club Egrensis (1. Česko – německý spolek pétanque) je občanským sdružením
s cílem provozovat hru Pétanque v mikroregionu Euregio Egrensis, v České republice, Německu a celé Evropské unii, k rozvoji zdravého životního stylu, sportovního
a společenského vyžití členů, jakož i porozumění a přátelství mezi národy.

Latinské jméno „Egrensis“, má vztah k historické oblasti, která z větší části zahrnuje část dnešního EUREGIA EGRENSIS: středověké „Regio Egire“ nebo „Provincia Egrensis“ 
– v jádru dřívější Chebsko – ke kterému patřilo až do roku 1816 také město Marktredwitz.

 

Willkommen auf der Website des Bürgervereins Pétanque Club Egrensis
(1. Tschechisch-Deutscher Pétanque-Verein).

Pétanque Club Egrensis (1. Tschechische Republik – Deutscher Pétanque-Verband)
ist eine Bürgervereinigung mit dem Ziel, das Pétanque-Spiel in der Mikroregion Euregio Egrensis, in der Tschechischen Republik, in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union zu spielen, um einen gesunden, sportlichen Lebensstil zu entwickeln und soziales Vergnügen der Mitglieder sowie Verständnis und Freundschaft zwischen
den Nationen.

Der latinisierte Name „Egrensis“ nimmt Bezug auf ein historisches Gebiet, das große Teile der heutigen EUREGIO EGRENSIS umfasste: die mittelalterliche „Regio Egire“ oder „Provincia Egrensis“ – im Kern das frühere Egerland – zu dem bis zum Jahr 1816 auch die Stadt Marktredwitz gehörte.